Dental centar Luka Orto

Vrste snimanja zuba

  • Digitalni ortopan

Digitalni ortopan je najčešći snimak zuba i vilice. Bitno je smanjena doza zračenja, a značajno povećana preciznost i dijagnostička vrednost u odnosu na klasične ortopane.
Ortopan predstavlja panoramsku sliku svih zuba i vilice i u mnogim zemljama je osnovni radiološki snimak bez kojega se ne počinju stomatološki terapijski postupci. Današnji digitalni snimci imaju vrlo visoku preciznost pa često zamjenjuju male, intraoralne snimke pojedinačnih zuba.
Digitalni ortopan se izdaje na foliji visoke rezulucije i u digitalnom formatu na prenosivim medijima i putem elektronske pošte, e-mail.

Digitalni ortopan

Digitalni ortopan

 

  • Digitalni ortopan sa smanjenim zračnim poljem (dečji)

Digitalni ortopan se posebno izrađuje za decu. To je snimak sa skraćenim ekspozicijima i smanjenim dozama zračenja prilagođen veličini dečjih vilica.

ORTOPAN REDUKOVANI ZA DECU

Ortopan redukovani za decu

  • Snimci temporomandibularnih zglobova, digitalni

Uporedni snimak otvorenih i zatvorenih temporomandibularnih (TM) zglobova  je specijalni snimak neophodan u dijagnostici kod poremećaja temporomandibularnih zglobova.

UGAO MANDIBULE I TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB

Ugao mandibule i temporomandibularni zglob

Temporomandibularni zglobovi

Temporomandibularni zglobovi

 

 

  • Profilni teleradiogram

Digitalni teleradiogrami se vrše na cefalostat aparatu. Ovo su veoma precizni snimci vilice nezamenljivi u primenjenoj ortodonciji vilica i zuba.

TELERADIOGRAM PROFILNI

Profilni teleradiogram

  • Skanogram

Skanogrami su snimci pojedinih regija koje su od interesa. Digitalni skanogrami mogu obuhvatati svaki kvadrant pojedinačno ili uporedno u zavisnosti od potrebe. Zračenje je redukovano  s obzirom da se snima samo jedan deo vilice.

SKANOGRAM

Skanogram

  • Retroalveolarni snimak

 

Intra oralni snimak dimenzija 3×4 cm je precizan snimak zuba. Za ovu vrstu snimka postoji mogućnost digitalizacije i prebacivanja na prenosive medije i slanje elektonskom poštom (e-mail).

Retroalveolarni snimak

Retroalveolarni snimak